live
События
flag

Football

Phú Thọ - Pho Hien
31 - 05 - 2023
12 : 00
Стадион Sân vận động Việt Trì
V.League 2 Regular Season - 6
 • Overview
 • H2H
 • Standings
 • Predict
 • Chat

Major events

2nd Half 1 : 0
L. H. Duc
ball
90’
Team games Phú Thọ
64 matches
cup 11
ball 37
draw 16
team
cup 37
ball 11
draw 16
 • 2024-06-16 V.League 2
  3:0
 • 2024-05-25 V.League 2
  0:3
 • 2024-05-18 V.League 2
  3:0
 • 2024-05-14 V.League 2
  3:0
 • 2024-05-05 V.League 2
  1:0
 • 2024-04-05 V.League 2
  0:0
 • 2024-03-30 V.League 2
  1:0
 • 2024-03-08 V.League 2
  1:0
 • 2024-03-01 V.League 2
  1:1
 • 2024-02-25 V.League 2
  2:1
 • 2024-02-18 V.League 2
  1:2
 • 2023-12-24 V.League 2
  3:0
 • 2023-12-09 V.League 2
  0:1
 • 2023-11-24 Cup
  2:5
 • 2023-11-05 V.League 2
  0:0
 • 2023-10-31 V.League 2
  0:3
 • 2023-10-27 V.League 2
  3:0
 • 2023-10-22 V.League 2
  0:2
 • 2023-08-26 V.League 2
  3:1
 • 2023-08-20 V.League 2
  1:1
 • 2023-08-16 V.League 2
  1:1
 • 2023-08-08 V.League 2
  1:1
 • 2023-08-02 V.League 2
  3:2
 • 2023-07-29 V.League 2
  1:0
 • 2023-07-22 V.League 2
  3:1
 • 2023-07-15 V.League 2
  1:1
 • 2023-07-07 Cup
  0:2
 • 2023-07-01 V.League 2
  1:3
 • 2023-06-25 V.League 2
  0:1
 • 2023-06-08 V.League 2
  0:2
 • 2023-05-31 V.League 2
  1:0
 • 2023-05-26 V.League 2
  2:0
 • 2023-05-21 V.League 2
  0:2
 • 2023-04-16 V.League 2
  3:1
 • 2023-04-12 V.League 2
  1:1
 • 2023-04-08 V.League 2
  1:1
 • 2022-10-29 V.League 2
  3:0
 • 2022-10-24 V.League 2
  2:2
 • 2022-10-16 V.League 2
  2:2
 • 2022-10-12 V.League 2
  0:3
 • 2022-10-08 V.League 2
  1:0
 • 2022-10-01 V.League 2
  2:0
 • 2022-09-27 V.League 2
  1:1
 • 2022-09-23 V.League 2
  1:0
 • 2022-09-03 V.League 2
  2:0
 • 2022-08-26 V.League 2
  1:2
 • 2022-08-20 V.League 2
  1:2
 • 2022-08-13 V.League 2
  1:2
 • 2022-08-07 V.League 2
  0:4
 • 2022-07-31 V.League 2
  2:2
 • 2022-07-22 V.League 2
  0:1
 • 2022-07-16 V.League 2
  1:0
 • 2022-07-10 V.League 2
  1:0
 • 2022-07-01 V.League 2
  1:2
 • 2022-06-25 V.League 2
  1:0
 • 2022-04-07 Cup
  5:0
 • 2022-04-01 V.League 2
  0:1
 • 2021-05-06 V.League 2
  1:1
 • 2021-05-01 V.League 2
  1:2
 • 2021-04-25 Cup
  2:0
 • 2021-04-10 V.League 2
  0:0
 • 2021-04-04 V.League 2
  0:0
 • 2021-03-27 V.League 2
  1:0
 • 2021-03-20 V.League 2
  0:1
Personal meetings
7 matches
cup 1
ball 5
draw 1
cup 5
ball 1
draw 1
 • 2024-05-14 V.League 2
  3:0
 • 2023-12-09 V.League 2
  0:1
 • 2023-07-15 V.League 2
  1:1
 • 2023-07-07 Cup
  0:2
 • 2023-05-31 V.League 2
  1:0
 • 2022-10-12 V.League 2
  0:3
 • 2022-04-07 Cup
  5:0
Team games Pho Hien
85 matches
cup 42
ball 19
draw 24
team
cup 19
ball 42
draw 24
 • 2024-05-25 V.League 2
  1:1
 • 2024-05-19 V.League 2
  4:1
 • 2024-05-14 V.League 2
  3:0
 • 2024-05-10 V.League 2
  0:0
 • 2024-05-05 V.League 2
  1:0
 • 2024-04-04 V.League 2
  3:0
 • 2024-03-30 V.League 2
  2:1
 • 2024-03-12 Cup
  2:1
 • 2024-03-08 V.League 2
  0:0
 • 2024-03-02 V.League 2
  3:0
 • 2024-02-25 V.League 2
  0:1
 • 2024-02-17 V.League 2
  0:0
 • 2023-12-24 V.League 2
  2:1
 • 2023-12-16 V.League 2
  1:0
 • 2023-12-09 V.League 2
  0:1
 • 2023-11-05 V.League 2
  0:0
 • 2023-11-01 V.League 2
  0:0
 • 2023-10-28 V.League 2
  0:0
 • 2023-08-26 V.League 2
  3:2
 • 2023-08-20 V.League 2
  0:2
 • 2023-08-16 Cup
  4:1
 • 2023-08-12 V.League 2
  3:1
 • 2023-08-08 V.League 2
  0:3
 • 2023-08-03 V.League 2
  2:5
 • 2023-07-30 V.League 2
  2:0
 • 2023-07-22 V.League 2
  2:0
 • 2023-07-15 V.League 2
  1:1
 • 2023-07-07 Cup
  0:2
 • 2023-06-30 V.League 2
  1:1
 • 2023-06-23 V.League 2
  2:0
 • 2023-06-09 V.League 2
  2:0
 • 2023-05-31 V.League 2
  1:0
 • 2023-05-27 V.League 2
  4:1
 • 2023-05-20 V.League 2
  1:2
 • 2023-04-16 V.League 2
  0:0
 • 2023-04-11 V.League 2
  1:0
 • 2023-04-06 V.League 2
  0:1
 • 2022-10-29 V.League 2
  2:1
 • 2022-10-24 V.League 2
  2:1
 • 2022-10-16 V.League 2
  1:2
 • 2022-10-12 V.League 2
  0:3
 • 2022-10-07 V.League 2
  1:5
 • 2022-10-02 V.League 2
  3:3
 • 2022-09-28 V.League 2
  1:4
 • 2022-09-24 V.League 2
  3:1
 • 2022-09-02 V.League 2
  1:1
 • 2022-08-28 V.League 2
  0:0
 • 2022-08-21 V.League 2
  1:0
 • 2022-08-12 V.League 2
  0:0
 • 2022-08-07 V.League 2
  1:3
 • 2022-07-29 V.League 2
  1:1
 • 2022-07-23 V.League 2
  3:0
 • 2022-07-16 V.League 2
  2:1
 • 2022-07-10 V.League 2
  0:1
 • 2022-07-03 V.League 2
  1:0
 • 2022-06-26 V.League 2
  2:2
 • 2022-04-07 Cup
  5:0
 • 2022-04-04 V.League 2
  1:5
 • 2021-05-06 V.League 2
  1:1
 • 2021-05-01 V.League 2
  0:2
 • 2021-04-23 Cup
  1:0
 • 2021-04-17 V.League 2
  0:1
 • 2021-04-10 V.League 2
  1:0
 • 2021-03-27 V.League 2
  0:0
 • 2021-03-21 V.League 2
  1:1
 • 2020-10-31 V.League 2
  1:0
 • 2020-10-24 V.League 2
  2:0
 • 2020-10-18 V.League 2
  0:3
 • 2020-10-13 V.League 2
  0:1
 • 2020-10-08 V.League 2
  1:0
 • 2020-09-30 V.League 2
  0:1
 • 2020-09-25 V.League 2
  0:1
 • 2020-07-25 V.League 2
  2:2
 • 2020-07-19 V.League 2
  0:0
 • 2020-07-12 V.League 2
  0:1
 • 2020-07-07 V.League 2
  2:1
 • 2020-07-01 V.League 2
  1:1
 • 2020-06-25 V.League 2
  1:1
 • 2020-06-19 V.League 2
  4:2
 • 2020-06-13 V.League 2
  0:0
 • 2020-06-05 V.League 2
  2:1
 • 2020-05-25 Cup
  1:2
 • 2020-01-16 Friendlies Clubs
  3:0
 • 2020-01-14 Friendlies Clubs
  1:4
 • 2019-03-31 Cup
  1:2
Championship
И В Н П Goals Points
1
Phu Dong
1 1 0 0 3-2 3
2
Pho Hien
1 1 0 0 1-0 3
3
Quang Nam
1 0 1 0 0-0 1
4
Bà Ria Vũng Tàu
1 0 1 0 0-0 1
5
Binh Thuan
0 0 0 0 0-0 0
6
Bóng đá Huế
0 0 0 0 0-0 0
7
Long An
0 0 0 0 0-0 0
8
Phú Thọ
0 0 0 0 0-0 0
9
Bình Phước
1 0 0 1 2-3 0
10
Hòa Bình
1 0 0 1 0-1 0

Game history chart, win percentage %

Phú Thọ
Pho Hien

All-time Pho Hien vs Phú Thọ

 • Phú Thọ: 14.29% (1-6)
 • Pho Hien: 85.71% (6-1)

Current season Pho Hien vs Phú Thọ

 • Phú Thọ: 0% (0-2)
 • Pho Hien: 100% (2-0)

Current season wins percentage

 • Phú Thọ: 6.67% (1-14)
 • Pho Hien: 90.91% (10-1)

Win-lose streaks

 • Phú Thọ lose 7 last games
 • Pho Hien lose last game
Phú Thọ
CHAT 31 - 05 - 2023
Pho Hien
Phú Thọ-Pho Hien 31 - 05 - 2023
chat